Analizator OTDR Agilent E6000B pomiary

Trzy filmy prezentujące pracę z analizatorem Agilent E6000B OTDR 

Link…