Pomiary ADL5324 i ADL5545 / Measurements of ADL5324 and ADL5545

Wykonałem kilkanaście pomiarów dwóch wzmacniaczy ADL5545 oraz ADL 4324.

ADL5545 jest szerokopasmowym wzmacniaczem w obudowie SOT89 łatwej w aplikacji, deklarowane przez producenta pasmo przenoszenia to od 30 MHz do 6 GHz wzmocnienie max wynosi 24 dB maksymalna moc wyjściowa dochodzi do +18 dBm

I made several measurements of two ADL5545 and ADL 4324 IC amplifiers.

The ADL5545 is a broadband amplifier in the SOT89 that is easy to use, the manufacturer’s declared bandwidth is from 30 MHz to 6 GHz. The maximum gain is 24 dB. The maximum output power is up to +18 dBm.

A więc pomiar wzmocnienia w paśmie do 4,4 GHz /Measurement of gain in the band up to 4.4 GHz

Pomiar mocy wyjściowej dla częstotliwości 2,4 GHz /  measurement output power for 2.4 GHz

Jak widać wartości są zgodne z tym co podaje producent / As you can see the values are consistent with what the manufacturer says

Teraz pomiar harmonicznych / Now the harmonic measurement 

Ciekawszym wzmacniaczem już większej mocy (deklarowane przez producenta +29 dBm czyli prawie

800mW) daje wzmacniacz ADL5324. 

Jest to też wzmacniacz szeroko pasmowy ale oczywiście trzeba go już stroić w paśmie w którym chcemy go wykorzystać

Wzmocnienie w zależności od częstotliwości mieści się w przedziale od 17 do 11 dB

The more powerful amplifier (already declared by the manufacturer +29 dBm or almost 800mW) gives the amplifier ADL5324. Frequency dependent gain is in the range of 17 to 11 dB

Tutaj układ strojony do ok 2600MHz / Here the IC system is tuned to about 2600MHz

Wzmocnienie w paśmie 300MHz (2400 – 2700M) można uzyskać na poziomie +13 dB

W szerszym paśmie jak widać nie jest to aż taka też różnica.

The gain in the 300MHz band (2400 – 2700M) can be achieved at +13 dB

In the wider band as you can see it is not so much difference.

I jak widać tutaj moc zgodna z deklaracją + 28,8dBm czyli prawie 800mW

Aby uzyskać duże wzmocnienie jak pisałem powyżej układ powinien powinien być match-owany a po Polsku strojony

Są to odpowiednio linie paskowe dopasowujące impedancje wejście wyjście. W innym przypadku w wyniku nie dopasowanie wzmocnienie nie przekroczy 6 dB a moc wyjściowa 24-25 dBm a przekroczenie na wejściu 20dBm  może spowodować uszkodzenie układu. Pobór prądu przez poprawnie zestrojony układ wynosi ok 450mA.

And as you can see here the power of the declaration + 28,8dBm or almost 800mW. To get a good gain as I wrote above, the layout should be matched. These are the strip lines matching the output impedance respectively. Otherwise, the gain will not exceed 6 dB and the output power is 24-25 dBm and the exceeding of 20dBm may result in damage to the system. The power consumption of the correctly tuned system is approximately 450mA.

I jeszcze jeden wzmacniacz kupiony na allegro.

Dwa dedykowane tranzystory Philipsa (dziś NXP)

Moc wejściowa potrzebna do jego pełnego wysterowania to ok 300mW (+25dBm) moc wyjściowa mojego egzemplarza to 41 dBm

co odpowiada mocy ok 12,5W (choć pogląd ogólny mówi o 15W)

 

Datasheet:

ADL5324

ADL5545