Dzielnik częstotliwości do 26 GHz podział przez 8 / frequency divider up 26GHz division by 8

Dzielnik częstotliwości do 26 GHz podział przez 8 / frequency divider up 26GHz division by 8