Tektronix Catologe – Katalogi – Kataloge

Tektronix   Catologe – Katalogi –  Kataloge 

tektronix_catalog_1947 / tektronix_catalog_1950 / tektronix_catalog_1952 / tektronix_catalog_1965

tektronix_catalog_1970 / tektronix_catalog_1975 / tektronix_catalog_1979 / tektronix_catalog_1984 

tektronix_catalog_1990 / tektronix_catalog_1994 / tektronix_1996_catalog /  tektronix_2000

Uwaga ! Fliki mają po Kilkaset MB ! 

Warning ! The files have the few hundred MB!