Wzmacniacze (Amplifier GSM) USHR-900 / 1800

Na portalu aukcyjnym allegro ostatnio odnalazłem oto takie wzmacniacze:

On the auction Polish portal Allegro recently found here such amplifiers:

Modele USHR-900 i 1800

UWAGA: Nie wolno stosować tych urządzeń jako odbiorczo – nadawczych jeśli nie dysponujemy stosownymi pozwoleniami

NOTE: Do not use these devices as a receiver – transmitter if you do not have appropriate permissions..

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Jako że byłem ciekawy jak parametrycznie się prezentują więc wykonałem ich pomiary

As I was curious to see how they present themselves parametrically so I made their measurements

A więc oto pomiary : So here are the measurements:

Model na pasmo 1800M / Model on the band in 1800MHz

Pomiar przejścia (wzmacniacze oczywiście są dwukierunkowe) z MOBILE to BASE:

The measurement passage (of course amplifiers are bidirectional) of this MOBILE BASE:

USHR-1800 MOBILE_TO_BASE-NO_560040_MEAS_IN-30_GAIN+89_AMP+30

I teraz w drugą stronę BASE to MOBILE:  And now the other side is a BASE to MOBILE:

USHR-1800 BASE_TO_MOBILE-NO_560040_MEAS_IN-30_GAIN+88_AMP+30

Sygnał wyjściowy faktycznie ma poziom około +13 dBm, ale widać w obu przypadkach bardzo duża dynamikę pracy wzmacniacza.

Filtry tną bardzo ostro.

Jeszcze test na przesterowanie:

The output signal is in fact a level of about +13 dBm, but you can see in both cases very high dynamics of the amplifier.

Filters cut very sharply.

Even test on overdrive:

USHR-1800 BASE_To_MOBILE-NO_560040_FS-MEAS_IN-30_GAIN+85_AMP+29_SH-46

USHR-1800 MOBILE_TO_BASE-NO_560040_FS-MEAS_IN-30_GAIN+89_AMP+29_SH-40

W obu przypadkach sygnał wejściowy miał wartość – 30 dBm

I model 900:

Pierwszy pomiar MOBILE to BASE:

In both cases, the input signal has a value of – 30 dBm

I model 900MHz:

The first measurement is MOBILE to BASE:

USHR-900 BASE_TO_MOBILE-NO_651207_MEAS_IN-30_GAIN+94_AM+29

I w drugą stronę:  And the other way :

USHR-900 MOBILE_TO_BASE-NO_651207_MEAS_IN-30_GAIN+94_AMP+28

I test na przesterowanie:

I test on overdrive:

USHR-900 BASE_TO_MOBILE-NO_651207_FS-MEAS_IN-30_GAIN+96_AMP+29_SH-54 USHR-900 MOBILE_TO_BASE-NO_651207_FS-MEAS_IN-30_GAIN+92_AMP+28_SH-30

Tutaj trochę więcej harmonicznych ale i tak nie źle.

W obu przypadkach można liczyć na poziom max sygnału wyjściowego na poziomie + 12 do 14 dBm

Wzmocnienie minimalnie to 40 dB, a dochodzi do 45 dB

Here a little more harmonic but not so bad.

In both cases, one can rely on the level of maximum output of + 12 dBm to 14dBm

Strengthening minimum is 40 dB, and even 45 dB

UWAGA: Nie wolno stosować tych urządzeń jako odbiorczo – nadawczych jeśli nie dysponujemy stosownymi pozwoleniami.

NOTE: Do not use these devices as a receiver – transmitter if you do not have appropriate permissions.